PARTNERIAI

App.t projektą vykdo penki partneriai

University of Wolverhampton logoUniversitetas Wolverhampton (Didžioji Britanija)

Volverhamptono (Wolverhampton) universitetas yra didelė JK Aukštojo mokslo institucija. Universitetas, garsėjantis savo kūrybiškumu ir inovatyvumu, siekia tapti žinomu kaip Galimybių universitetas. Čia studijuoja ir dirba verslūs bei darbštūs studentai ir darbuotojai, juos supa puiki mokslinių tyrimų aplinka, profesionaliai pateikiama informacija. Universiteto misija – būti į darbdavius orientuotu universitetu. Mes bendraujame su vietinėmis, valstybinėmis ir kitomis bendruomenėmis iš viso pasaulio. Universitetas išsiskiria galimybėmis ir akademiniu pranašumu.

Siawns Teg logo

Tikrosios tikimybė Limited (Velsas)

Siawns Teg yra registruota labdaros organizacija, įsikūrusi užmiestyje, vidurio Velse. Organizacija remia asmenis, kurie jaučiasi nepriimti į darbo rinką, tęsia mokslus ir yra pilnaverčiai bendruomenės nariai (daugiausia jaunimas). Mes esame neformaliojo ugdymo priemonių rengimo specialistai, turintys teisę oficialiai išduoti kvalifikacijos pažymėjimus. Turėdami Agored Cymru (Velso Akreditacijos tarnybos) suteiktą akreditaciją rengiame ir vykdome oficialius mokymo kursus. Dirbame pagal visus Agored Cymru nustatytus kokybės ir vertinimo sistemos reikalavimus, keliamus mums, kaip oficialiam ugdymo centrui.

VSL logo

VšĮ GALVOČIUS (Lietuva)

VšĮ GALVOČIUS yra 2012 m. įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios dėmesys ir veikla sutelkta į įvairių visuomenės grupių (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, socialiai jautrių ir pažeidžiamų asmenų) neformalųjį ugdymą. Organizacija kuria, rengia ir įgyvendina:

  • Alternatyvius neformalaus ugdymo metodus;
  • Socialinės atskirties mažinimo sprendimus;
  • Švietimo ir socialinės integracijos specialistų profesinės kompetencijos kėlimo iniciatyvas.

VHS logo

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Vokietija)

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. laikomas vienu didžiausiu suaugusiųjų švietimo centru Bavarijoje. Atsižvelgiant į regioną, iš kurio kilęs asmuo, ir į kultūrinius skirtumus, pas mus kursai gali būti vykdomi šio asmens gimtąja kalba. Mes suteikiame galimybę suaugusiesiems įgyti profesinę kvalifikaciją ir įsidarbinti. Kiekvienais metais didžiulis skaičius jaunų žmonių gauna kvalifikuotą vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą. Daugumai jų mes galime rasti praktinio mokymosi vietą. Daugelis suaugusiųjų, pasirinkusių vieną iš mūsų siūlomų profesinio mokymo kursų, sėkmingai sugrįžta į darbo rinką.

FM Consulting logo

FM Konsultacijos s.r.o.  (Čekijos Respublika)

FM Consulting (FMC) buvo įkurta 2007 m. Iškart po organizacijos įkurimo ji tapo pagrindiniu centru, teikiančiu konsultavimo ir mokymų paslaugas plačiam klientų ratui. Mes orientuojamės į mažiau paklausias paslaugas rinkoje. Mokymų metu informacinių komunikacinių technologijų naudojimą susiejame su naujausiomis technologijomis ir naujausiais mokymo metodais. Mes taip pat dalyvaujame tarptautiniuose projektuose, kurie orientuojasi į gerosios praktikos diegimą ugdymo procese.