PIRMIEJI APP.T PROJEKTO ŽINGSNIAI ĮDARBINIMO IR VERSLUMO GALIMYBIŲ LINK

Paveikta ekonomikos ir finansų krizės Europos Sąjunga ėmėsi svarbių veiksmų, siekiant kovoti su kylančiu nedarbo lygiu ir grįžti prie ekonomikos augimo. Jaunimo nedarbo lygis Europoje yra daug didesnis nei kitų amžiaus grupių. 2009 m. ES Jaunimo Reikalų ataskaitoje pažymima, kad Europoje vis dar yra didelis skaičius jaunimo, kuris meta mokslus ir neįgyja jokios kvalifikacijos, kuri būtų naudinga darbo rinkai. Žmones, besistengiančius susirasti darbą, gali sudominti nuosavo verslo sukurimo galimybės. Tačiau pradžia būna sunki dėl per didelės rizikos, be to daugiau kaip 50% naujų įmonių žlunga per pirmuosius 5 metus. Tvirtas ir gerai vykdomas profesinis rengimas gali padėti įveikti visus iššūkius pradedantiesiems ir išsilaikyti konkurencingoje ekonomikoje, kuri yra paliesta pasaulinės recesijos. Šiuo metu Volverhamptono universitetas dirba su dviem ES finansuojamais projektais, kurie atsižvelgia į šias problemas.

App.t – tai penkių Europos partnerių vykdomas projektas, koordinuojamas Volverhamptono universiteto, kurio vykdymo metu siekiama sukurti išmaniąją programėlę, skirtą padėti tikslinėms grupėms, t. y. bedarbiams bei mokytojams, dirbantiems su šiais asmenimis. App.t programėlė apims interaktyvaus mokymo turinį, orientuotą į verslo kūrimo įgūdžių tobulinimą ir kuris bus pagrįstas socialinės įmonės principais

VET4Start-Up – tai šešių Europos partnerių vykdomas projektas, koordinuojamas Italijos kompanijos EURO-NET, kurio vykdymo metu siekiama sukurti mokymų medžiagą (įskaitant ir masinius atvirus nuotolinius kursus – Massive Open Online Course), skirtą asmenims, norintiems pradėti nuosavą verslą.

Abu projektai yra finansuojami pagal Erasmus+ Key Action 2 Strateginės partnerystės programą, orientuotą į profesinį rengimą.

Jau yra įvykę abiejų projektų pirmieji įvadiniai susitikimai, kurių metu partneriai galėjo artimiau susipažinti vieni su kitais, aptarė projektų vykdymo planus, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. VET4Start-Up projekto susitikimas įvyko 2014 m. gruodžio mėn. Potenzoje (Potenza), Italijoje, kurį organizavo EURO-NE, o 2015 m. kovo mėn. App.t projekto susitikimą organizavo Volverhamptono universitetas.

Sekantis tarptautinis VET4Start-Up projekto susitikimas vyks 2015 m. sausio mėn. Maltoje, o App.t projekto – 2016 m. birželio mėn. Prahoje.

Abiejuose projektuose šiuo metu stengiamasi nustatyti esamą padėtį partnerių šalyse, įskaitant ir tuos atvejus, kuomet gavę tinkamą pagalbą žmonės sėkmingai pradėjo vystyti nuosavą verslą. Ši informacija bus naudojama siekiant informuoti apie mokymų produktus.

Projektų vykdymo laikotarpiu bus rengiami renginiai, kurių metu besidomintys visuomenės nariai galės juose dalyvauti ir išbandyti mūsų pristatomus produktus. Daugiau informacijos rasite užsukę į interneto svetaines:

http://apptproject.eu/wp/ ir http://www.vet4startup.eu/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *