O App.t

Vítejte na stránkách projektu App.t, který se zaměřuje na vytvoření aplikace na podporu osob s vyššími sklony k nezaměstnanosti a s problémy s nalezením vhodného pracovního uplatnění v současné evropské ekonomice. Klíčovými cílovými skupinami jsou nezaměstnané osoby ve věku 16 až 25 let. Z této skupiny se zaměřuje především na:

 • osoby sociálně vyloučené;
 • osoby s problémy se sebevědomím;
 • osoby s nutností překonávat geografické bariéry;
 • čerstvé absolventy;
 • příslušníky generace NEET (nezaměstnaní a nestudující).

Dalšími klíčovými skupinami jsou:

 • školitelé odborného vzdělávání v oblastech:
  • zaměstnanecké dovednosti,
  • podnikatelské start-upy,
  • sociální podnikání,
  • školení,
 • instituce odborného vzdělávání,
 • další odborníci v daném sektoru.

Aplikace App.t bude obsahovat interaktivní školící funkce se zaměřením na rozvoj podnikatelských start-up dovedností založených na principech sociálního podnikání. Účastníci budou rozvíjet měkké dovednosti a pracovní organizační schopnosti s cílem navýšit jejich zaměstnavatelnost a zlepšit celkový přístup na pracovní trh. Náplň bude vycházet z výsledků projektu SET4WORK.

App.t sample app
A sample structure for the App.t app

Priority App.t

 • Zahrnutí praktických podnikatelských dovedností a zkušeností do vzdělávání, školení a zaměstnání mládeže
 • Přispět ke snížení počtu pracovníků s nízkou kvalifikací (re-skilling a up-skilling dospělých)

Témata App.t

 • Pracovní trh především v souvislosti s kariérním poradenstvím/nezaměstnaností mladých
 • Nové inovativní vzdělávací metody/rozvoj školících kurzů
 • Uznání (neformální vzdělávání)

Cíle App.t z hlediska účastníků

 • Zvýšené sebevědomí a motivace
 • Dostupnost školení a vzdělávací podpoře
 • Zvýšená atraktivita a dostupnost výuky dovedností pro zvýšení zaměstnavatelnosti
 • Vylepšení ICT dovedností
 • Ovlivnění chování ve vztahu k zaměstnanosti
 • Umožnění přístupu k odbornému vzdělávání a/nebo na pracovní trh
 • Rozpoznání výukových a vývojových tras
 • Překonávání bariér za normálních podmínek zabraňujících účastnit se evropských projektů

Vedoucím partnerem projektu App.t je Univerzita ve Wolverhamptonu a financuje je UK National Agency for Erasmus+. Projekt je naplánován od 1. ledna 2015 do 31. srpna 2017.

Zdrojový materiál projektu App.t vychází z projektu SET4Work (projektové číslo UK/12/LLP-LdV /Tol-515), který byl dotován v rámci LLP Leonardo Transfer of Innovation. Podmínky užívání: Školící materiál App.t je dostupný na http://apptproject.eu/wp/ a lincencován (insert the logo of CC here) 

 

Obsah, jenž byl vytvořen v rámci projektu App.t, je dostupný na Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Plný text této licence je možné najít na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Školící obsah a další informace jsou založeny na datech sesbíraných po dobu trvání projektu (2014 – 2017) a není zde žádná garance, že nedošlo k jejich změně. Školící obsah a další získané informace nejsou určeny k tomu, aby nahradily rady a služby finančních profesionálů a organizací. Jakákoliv rozhodnutí by tak neměla být učiněna pouze na základě tohoto školícího materiálu. Partneři projektu (University of Wolverhampton, Spojené království; Volkshochschule im Landkreis Cham, Německo; FM Consulting s.r.o, Česká republika; Siawns Teg Limited, Spojené království; Vsl Galvocius, Litva (do 31/12/2016), na sebe neberou žádnou zodpovědnost za aktivity a rozhodnutí, která budou učiněna na základě obsahu této aplikace.